NUMER AKTUALNY 1/2022

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawiera pięć artykułów.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Link poniżej: http://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zeszyt_1_2022_ver_13_10.pdf

http://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zeszyt_1_2022_ver_13_10.pdf

Redakcja