Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny: dr hab. Elwira Gross-Gołacka prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH,  Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Redaktor języka angielskiego: mgr Rafał Antosiewicz