Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. em. SGH

Członkowie Rady Naukowej:

 1. dr Marek Arszułowicz, Wielka Brytania
 2. prof. dr hab. Andreas Bielig, Niemcy
 3. dr hab. Marcin Bukała, prof. IFiS PAN
 4. prof. dr hab. Miloslawa Chovancova, Republika Czeska
 5. dr hab. Paweł Dec, prof. SGH,
 6. prof. dr Anatoliy G. Goncharuk, Ukraina
 7. prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło
 8. dr Carlos Jorge Lenczewski-Martins, Portugalia
 9. adw. Luigi Lai, Włochy
 10. prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski
 11. dr hab. Krzysztof Kalicki, prof. ALK
 12. prof. dr hab. Jan Provaznik, Słowacja
 13. dr hab. Wiesław Rehan, prof. em.
 14. prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
 15. prof. dr hab. Mirosław Sułek
 16. prof. dr hab. Anna Szelągowska