Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. em. SGH

Członkowie Rady Naukowej:

 1. dr Marek Arszułowicz, Wielka Brytania
 2. prof. dr hab. Andreas Bielig, Niemcy
 3. dr hab. Marcin Bukała, prof. IFiS PAN
 4. prof. dr hab. Miloslawa Chovancova, Republika Czeska
 5. dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
 6. dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 7. prof. dr Anatoliy G. Goncharuk, Ukraina
 8. prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło
 9. dr Carlos Jorge Lenczewski-Martins, Portugalia
 10. adw. Luigi Lai, Włochy
 11. prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski
 12. dr hab. Krzysztof Kalicki, prof. ALK
 13. prof. dr hab. Jan Provaznik, Słowacja
 14. dr hab. Wiesław Rehan, prof. em.
 15. prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
 16. prof. dr hab. Mirosław Sułek
 17. prof. dr hab. Anna Szelągowska