Kontakt

Towarzystwo Naukowe Prakseologii

ul. Madalińskiego 31/33

02-554 Warszawa

tel. 22-8857605

Redaktor Naczelny: redaktor.nacz@zntnp.pl