NUMER AKTUALNY 1/2021

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii przekazujemy Państwu w roku wielkiej straty dla środowiska prakseologicznego, roku odejścia jednego z współtwórców polskiej szkoły prakseologii, Honorowego Członka Towarzystwa Naukowego Prakseologii Profesora Witolda Kieżuna. Zeszyt ten rozpoczynamy od wspomnienia tej wybitnej postaci, przedstawionego przez Prezesa Honorowego  Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii Profesora Wojciecha W. Gasparskiego.

W Zeszycie znalazły się jeszcze trzy artykuły i jedna recenzja.

W pierwszym artykule Romuald Poliński podejmuje rozważania na temat stanu i kierunku
w jakim powinna ewoluować metodologia nauk ekonomicznych, której rolę i znaczenie określa współcześnie coraz większa złożoność zjawisk i procesów ekonomicznych, uwikłanie społeczne podmiotów poznających rzeczywistość ekonomiczną, stan instrumentalizacji badań oraz ich rezultaty poznawcze, w kontekście funkcjonowania różnych systemów społeczno-ekonomicznych. W rozważaniach zaprezentowano, zinterpretowano i oceniono wiele poglądów, koncepcji, modeli, hipotez i teorii dotyczących przemian strukturalnych, makroekonomicznych
i jakościowych, a także badań ilościowych, ekonometrycznych, oraz odpowiednich metodologii.

W drugim artykule Piotr Masiukiewicz przedstawia problematykę piramid finansowych. Okazuje się, że rządy wielu państw maja problem z działalnością piramid finansowych; od lat są one niestety stałym elementem rynku krajowego i rynków międzynarodowych, a ich właściciele, menedżerowie oraz klienci liczą na zdobycie fortun z przestępczej działalności. W Polsce rośnie liczba wykrytych piramid finansowych; być może dlatego, że mają raczej lokalny charakter. Luki regulacyjne, wydłużające się śledztwa i procesy sądowe oraz niskie kary mają niewielką moc odstraszania kolejnych założycieli i menedżerów piramid. Jednym z powodów ich powodzenia jest niska edukacja ekonomiczna. Autor wskazuje tu na potrzebę wdrożenia modelu odstraszania – zniechęcającego do piramid; zarówno ich organizatorów jak i klientów.

W kolejnym, Adrianna Trzaskowska-Dmoch oraz Jan Krzysztof Solarz dokonują próby analizy efektywności rynków matrymonialnych w Polsce XXI wieku. Rynek matrymonialny autorzy definiują jako instytucje społeczne, nawyki i technologie informatyczne umożliwiające zawiązanie związku mającego na celu prokreację. Celem opracowania jest analiza roli rynków matrymonialnych w Polsce w kształtowaniu się dzietności. Autorzy postawili hipotezę, że niesprawności rynku matrymonialnego stanowią istotny czynnik zmniejszający dzietność w Polsce w XXI wieku, którą weryfikowali poprzez badania ankietowe przeprowadzone w kilku szkołach wyższych, które ukazały na ile brak solidnego partnera wyłonionego na akceptowanym rynku matrymonialnym stanowi w opinii badanych przeszkodę w świadomym rodzicielstwie.

Zeszyt zamyka recenzja książki Profesora Wojciecha W. Gasparskiego – Prezesa Honorowego Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, pt. Filozofia praktyczności. Traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria opracowana przez Ryszarda Banajskiego. Recenzowana praca stanowi jakby zwieńczenie pewnego etapu współpracy prof. Gasparskiego z Fińskim Towarzystwem Filozoficznym, zwłaszcza z prof. Timo Airaksinenem. Warto też zauważyć, że przedmowę do książki napisał właśnie prof. T. Airaksinen, podkreślając, że prezentowane w pracy W. Gasparskiego idee i teorie filozoficzne Tadeusza Kotarbińskiego „są niezwykle interesujące dla fińskiej oraz skandynawskiej myśli filozoficznej ze względu na ich silne i rozległe powiązania z filozofią praktyczną”.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do lektury.

Redakcja