Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej


dr hab. Piotr Masiukiewicz prof. em. SGH, Instytut Zarządzania Wartością, SGH

Członkowie Rady Naukowej:

 1. dr Marek Arszułowicz, Wielka Brytania
 2. prof. ndzw. dr hab. Andreas Bielig, Niemcy
 3. prof. ndzw. dr hab. Miloslawa Chovancova, Republika Czeska
 4. dr hab. Paweł Dec prof. SGH
 5. prof. dr Anatoliy G. Goncharuk, Ukraina
 6. prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło
 7. prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski
 8. prof. ndzw. dr Józef Kozioł
 9. dr Carlos Jorge Lenczewski-Martins Portugalia
 10. prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
 11. prof. dr hab. Jan Porvaznik, Słowacja
 12. prof. ndzw. dr hab. Wiesław Rehan
 13. prof. dr hab. Jerzy Sikorski
 14. prof. dr hab. Mirosław Sułek
 15. prof. dr hab. Anna Szelągowska