Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej


dr hab. Piotr Masiukiewicz prof. em.

Członkowie Rady Naukowej:

 1. dr Marek Arszułowicz, Wielka Brytania
 2. prof. ndzw. dr hab. Andreas Bielig, Niemcy
 3. prof. ndzw. dr hab. Marcin Bukała
 4. prof. ndzw. dr hab. Miloslawa Chovancova, Republika Czeska
 5. prof. ndzw. dr hab. Paweł Dec
 6. prof. dr Anatoliy G. Goncharuk, Ukraina
 7. prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło
 8. prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski
 9. prof. ndzw. dr Józef Kozioł
 10. dr Carlos Jorge Lenczewski-Martins Portugalia
 11. prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
 12. prof. dr hab. Jan Provaznik, Słowacja
 13. prof. ndzw. dr hab. Wiesław Rehan
 14. prof. dr hab. Jerzy Sikorski
 15. prof. dr hab. Mirosław Sułek
 16. prof. dr hab. Anna Szelągowska