NUMER AKTUALNY 2/2021

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer czasopisma Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawiera siedem artykułów i jedną recenzję.

Serdecznie zapraszamy do lektury.                http://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2022/03/2021_Zeszt2.pdf                                                Redakcja