Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny: dr inż. Piotr Górny, Akademia Sztuki Wojennej, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr inż. Grażyna Ożarek, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński, Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Redaktor języka angielskiego: mgr Małgorzata Sołtan